כלים להקנייה

logo-cet-blue.jpg

בשיעורים באתר ישנם קישורים לתרגולים במט"ח. ניתן לשייך את הכיתה לדפי העבודה של מט"ח, וכך הנתונים אודות ביצועי התלמידים נשמרים במערכת הבית ספרית. 

תחילה, יש לבדוק האם מט"ח מוגדר כספק התוכן של בית הספר.

להסבר ראשוני - מט"ח כספק תוכן

להסבר על שיוך התלמידים והילקוט הדיגטלי

פלטפורמה ליצירת שיעורים על בסיס הרצאות במגוון נושאים.

לכניסה לאתר

פלטפורמה למעקב כיתתי, חלוקת משימות, בחנים ועוד.

למצגת הסבר

פלטפורמה לשיחות וידיאו, צ'אט ועוד.

עובד גם במובייל.

לסרטון הסבר

og_image.png

לוח לבן לשרטוט והדגמה. התלמידים יכולים להשתמש בלוח אישי ולשתף אותו על ידי שליחת קישור. יצירת משתמש מאפשרת שמירת לוקחות קודמים.

לסרטון הסבר