כלים למשוב ותקשורת

אתר ליצירת בחנים, עבודות כיתה. יוצר פרופיל לכל תלמיד וככה אפשר לעקוב אחר ההתקדמות.

לסרטון הסבר

TRIVIA.png

אתר ליצירת טריוויה, אפשר להקרין תוך כדי שיעור בזום.

לסרטון הסבר

אתר ליצירת שאלונים דיגטליים. המידע נאסף ומיוצא לאקסל.

עובד גם במובייל.

לסרטון הסבר

אתר ליצירת בחנים בצורה מישחוקית. אפשר גם ליצור לתלמידים משחקים בינם לבין עצמם.

לסרטון הסבר

PARALY.JPG

אתר לניהול דיונים. שומר מידע על כל משתמש ומאפשר דיוק בתגובה לכל תלמיד, ובקבלת תמונה על מצב הכיתה.

לסרטון הסבר

FLIP.png

פלטפורמה שמאפשרת לתלמידים לשתף תוכן, וידיאו ועוד. לשימוש בזמן שיעור או תירגול בצורה אינטראקטיבית.

אפליקציה להורדה.

לסרטון הסבר